Blog

Công tác phí và phụ cấp công tác phí là gì? Công tác phí bao gồm những khoản nào? Phân biệt và ứng dụng hiệu quả chúng vào việc tính thuế thu nhập cá nhân và xây dựng quy định công tác phí.

Featured

Công tác phí là gì? Công tác phí gồm những khoản nào?

Công tác phí và phụ cấp công tác phí là gì? Công tác phí bao gồm những khoản nào? Phân biệt và ứng dụng hiệu quả chúng vào việc tính thuế thu nhập cá nhân và xây dựng quy định công tác phí.

Đa số doanh nghiệp Việt Nam đang hoạch định nhân sự (workforce planning) theo cảm tính và chưa đạt hiệu quả. Và mô hình này sẽ giúp bạn cải thiện được điều đó, cũng như hoạch định nhân sự được một cách toàn diện và hiệu quả hơn.

Featured

Hoạch định nhân sự rất hiệu quả với mô hình này

Đa số doanh nghiệp Việt Nam đang hoạch định nhân sự (workforce planning) theo cảm tính và chưa đạt hiệu quả. Và mô hình này sẽ giúp bạn cải thiện được điều đó, cũng như hoạch định nhân sự được một cách toàn diện và hiệu quả hơn.

Với xu hướng toàn cầu hóa như ngày nay, ra đường hay trong văn phòng đâu cũng thấy lao động nước ngoài và chúng ta đang dần làm quen với điều đó. Họ đến đây làm việc, giúp chúng ta giao lưu văn hóa, chia sẻ tri thức và đóng góp giá trị phát triển

Featured

Người lao động nước ngoài cần những giấy tờ gì?

Với xu hướng toàn cầu hóa như ngày nay, ra đường hay trong văn phòng đâu cũng thấy lao động nước ngoài và chúng ta đang dần làm quen với điều đó. Họ đến đây làm việc, giúp chúng ta giao lưu văn hóa, chia sẻ tri thức và đóng góp giá trị phát triển

Điều kiện, mức hưởng, thời gian và thủ tục hưởng chế độ bảo hiểm xã hội một lần chi tiết, đầy đủ và chia sẻ thêm 1 số trường hợp đặc biệt.

Featured

Chế độ BHXH một lần, đây là cách trả lời cho NLĐ

Điều kiện, mức hưởng, thời gian và thủ tục hưởng chế độ bảo hiểm xã hội một lần chi tiết, đầy đủ và chia sẻ thêm 1 số trường hợp đặc biệt.

Chia sẻ, giải thích chi tiết về các điều luật và hướng dẫn cách tính về chế độ thai sản cho nam giới, kèm theo các ví dụ minh họa.

Featured

Chế độ thai sản cho nam giới cần xem ngay

Chia sẻ, giải thích chi tiết về các điều luật và hướng dẫn cách tính về chế độ thai sản cho nam giới, kèm theo các ví dụ minh họa.

Các khoản giảm trừ thuế thu nhập cá nhân 2019. Tổng hợp, phân tích, giải thích, cho ví dụ và trích dẫn văn bản pháp luật chi tiết nhất, dễ hiểu, dễ áp dụng.

Featured

Thuế Thu nhập cá nhân 2020 mới nhất

Các khoản giảm trừ thuế thu nhập cá nhân 2019. Tổng hợp, phân tích, giải thích, cho ví dụ và trích dẫn văn bản pháp luật chi tiết nhất, dễ hiểu, dễ áp dụng.