Hiển thị 1-8 của 8 kết quả
Percentile là gì

Percentile là gì? P70, P80, P90 có nghĩa là gì?

0

Percentile hiểu đơn giản là “bách phân điểm” hay “bách phân vị”, tức là nó sẽ chia tập dữ liệu thành 100 điểm/vị trí/phần trăm. Và các điểm/vị trí/ phần trăm đó tương ứng với một hoặc nhiều data point (điểm dữ liệu) có giá trị bằng nhau và khi định vị tại các điểm đó chúng ta có các Pi.