Blog

Danh sách các hồ sơ pháp lý cần có khi chấm dứt HĐLĐ của Tiến sĩ Đỗ Ngân Bình. Danh sách rất đầy đủ và chi tiết, giúp bạn giảm thiểu rủi ro về mặt pháp lý.

Featured

Các lý do chấm dứt HĐLĐ và hồ sơ pháp lý tương ứng

Danh sách các hồ sơ pháp lý cần có khi chấm dứt HĐLĐ của Tiến sĩ Đỗ Ngân Bình. Danh sách rất đầy đủ và chi tiết, giúp bạn giảm thiểu rủi ro về mặt pháp lý.

Chia sẻ chi tiết các quy định về việc đóng BHXH, BHYT, BHTN tại nhiều công ty. Chia sẻ dễ hiểu, thực tế, đầy đủ trích dẫn và đặc biệt là có ví dụ minh họa.

Featured

Đóng bảo hiểm tại nhiều nơi như thế nào?

Chia sẻ chi tiết các quy định về việc đóng BHXH, BHYT, BHTN tại nhiều công ty. Chia sẻ dễ hiểu, thực tế, đầy đủ trích dẫn và đặc biệt là có ví dụ minh họa.

Chia sẻ các điều khoản quy định chi tiết về cách tính trợ cấp thôi việc cũ và mới, so sánh sự khác biệt và một số lưu ý quan trọng khi áp dụng quy định mới.

Featured

Cách tính trợ cấp thôi việc mới nhất, cần xem ngay

Chia sẻ các điều khoản quy định chi tiết về cách tính trợ cấp thôi việc cũ và mới, so sánh sự khác biệt và một số lưu ý quan trọng khi áp dụng quy định mới.

Điều kiện để người lao động nước ngoài tham gia BHXH bắt buộc. Tổng hợp chi tiết, phân tích đầy đủ và dẫn chứng căn cứ pháp lý rõ ràng.

Featured

Điều kiện NLĐ nước ngoài tham gia BHXH

Điều kiện để người lao động nước ngoài tham gia BHXH bắt buộc. Tổng hợp chi tiết, phân tích đầy đủ và dẫn chứng căn cứ pháp lý rõ ràng.

Hướng dẫn chi tiết, cụ thể cách xây dựng Nội quy lao động/ Nội quy công ty một cách bài bản, phù hợp với luật và ứng dụng hiệu quả trong công tác Quản trị Nhân sự.

Featured

Nội quy lao động: Hướng dẫn cách xây dựng chi tiết

Hướng dẫn chi tiết, cụ thể cách xây dựng Nội quy lao động/ Nội quy công ty một cách bài bản, phù hợp với luật và ứng dụng hiệu quả trong công tác Quản trị Nhân sự.

Chi tiết các khoản phải đóng BHXH, không phải đóng BHXH và các khoản chưa rõ có phải đóng BHXH từ 01/01/2018 hay không? Kèm trích dẫn các điều luật cụ thể.

Featured

Các khoản phải đóng BHXH từ 01/01/2018 chi tiết

Chi tiết các khoản phải đóng BHXH, không phải đóng BHXH và các khoản chưa rõ có phải đóng BHXH từ 01/01/2018 hay không? Kèm trích dẫn các điều luật cụ thể.