Khóa học Luật Lao động

Bài 5. Các loại hợp đồng lao động và lưu ý quan trọng cần phải biết.

Lesson Intro Video

Lecture 9. Đóng BHXH như thế nào khi ký hợp đồng với nhiều người sử dụng lao động. (Prev Lesson)
(Next Lesson) Bài 8: Phụ lục hợp đồng lao động và cách áp dụng hiệu quả, đúng luật.
Back to Khóa học Luật Lao động

No Comments

Give a comment

Course Curriculum

Teacher
Son Anh
Role : Founder
Read More