Hiển thị 1-9 của 39 kết quả
C&B (Compensation & Benefits) là gì?

Compensation & Benefits là gì?

0

Compensation & Benefits (viết tắt là C&B) đề cập đến tiền lương, thưởng, các khoản chi trả khác cũng như những phúc lợi mà người lao động nhận được từ tổ chức.

Percentile là gì?

Percentile là gì?

0

Percentile hiểu đơn giản là “bách phân điểm” hay “bách phân vị”, tức là nó sẽ chia tập dữ liệu thành 100 điểm/vị trí/phần trăm.