Hợp đồng mùa vụ là gì? Có phải đóng BHXH?

Hợp đồng mùa vụ có đóng BHXH?
Featured

Hợp đồng mùa vụ là gì? Có phải đóng BHXH?

4.7
(386)

Hợp đồng mùa vụ là gì? Hợp đồng mùa vụ được ký mấy lần? Và Hợp đồng mùa vụ có phải đóng BHXH không?

Ba câu hỏi trên là ba câu hỏi khá phổ biến và được tìm kiếm nhiều nhất trên Google về hợp đồng mùa vụ. Ba câu hỏi này không hề khó nhưng vì thực tế chúng ta ít sử dụng loại hợp đồng dịch vụ như các loại hợp đồng lao động khác nên chúng ta còn bỡ ngỡ mà thôi. Vậy, hãy cùng Hocnhansu.online – Học Nhân sự Online đi tìm hiểu hợp đồng mùa vụ là gì, hợp đồng mùa vụ được ký mấy lần và hợp đồng mùa vụ (HĐMV) có phải đóng BHXH không nhé!

Hợp đồng mùa vụ là gì?

Trước tiên, HĐMV tên đầy đủ của nó theo luật định (Điểm c, Khoản 1, Điều 22, BLLĐ 2012) là Hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn dưới 12 tháng.

Như vậy, chúng ta khẳng định được 2 điều sau:

  • HĐMV là 1 loại hợp đồng lao động
  • HĐMV gọi đầy đủ là hợp đồng lao động theo mùa vụ hay là hợp đồng lao động theo một công việc nhất định có thời hạn dưới 12 tháng.

Xem thêm: Khóa học C&B thực hành chuyên sâu.

Các đặc điểm của hợp đồng mùa vụ

 • Có thể ủy quyền cho người khác giao kết hợp đồng lao động (theo Khoản 2, Điều 18, BLLĐ 2012). Người được ủy quyền không được ủy quyền lại cho người khác.

Điều 18. Nghĩa vụ giao kết hợp đồng lao động

2. Đối với công việc theo mùa vụ, công việc nhất định có thời hạn dưới 12 tháng thì nhóm người lao động có thể ủy quyền cho một người lao động trong nhóm để giao kết hợp đồng lao động bằng văn bản; trường hợp này hợp đồng lao động có hiệu lực như giao kết với từng người.

Hợp đồng lao động do người được ủy quyền giao kết phải kèm theo danh sách ghi rõ họ tên, tuổi, giới tính, địa chỉ thường trú, nghề nghiệp và chữ ký của từng người lao động.Khoản 2, Điều 18, BLLĐ 2012

 • Không phải thử việc (theo Khoản 2, Điều 26, BLLĐ 2012):

Người lao động làm việc theo hợp đồng lao động mùa vụ thì không phải thử việc.Khoản 2, Điều 18, BLLĐ 2012

 • Không được ký kết với các công việc mang tính chất thường xuyên, có thời gian từ 12 tháng trở lên, trừ 01 số trường hợp đặc biệt (theo Khoản 3, Điều 22, BLLĐ 2012):

Xem thêm: Khóa học Thuế TNCN từ A – Z

Điều 22. Loại hợp đồng lao động

3. Không được giao kết hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn dưới 12 tháng để làm những công việc có tính chất thường xuyên từ 12 tháng trở lên, trừ trường hợp phải tạm thời thay thế người lao động đi làm nghĩa vụ quân sự, nghỉ theo chế độ thai sản, ốm đau, tai nạn lao động hoặc nghỉ việc có tính chất tạm thời khác.Khoản 3, Điều 22, BLLĐ 2012

 • Người lao động ký HĐMV có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng như các trường hợp ký hợp đồng lao động khác. Nếu bị ốm đau, tai nạn mà đã điều trị 1/4 thời gian hợp đồng mà vẫn chưa hồi phục thì có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng (theo Khoản 1, Điều 37, BLLĐ 2012):

Điều 37. Quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động của người lao động

1. Người lao động làm việc theo hợp đồng lao động xác định thời hạn, hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn dưới 12 tháng có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trước thời hạn trong những trường hợp sau đây:

g) Người lao động bị ốm đau, tai nạn đã điều trị 90 ngày liên tục đối với người làm việc theo hợp đồng lao động xác định thời hạn và một phần tư thời hạn hợp đồng đối với người làm việc theo hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn dưới 12 tháng mà khả năng lao động chưa được hồi phục.Khoản 1, Điều 37, BLLĐ 2012

 • Báo trước 03 ngày làm việc khi đơn phương chấm dứt hợp đồng (theo Điểm b, Khoản 2, Điều 37, BLLĐ 2012):

Điều 37. Quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động của người lao động

2. Khi đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động theo quy định tại khoản 1 Điều này, người lao động phải báo cho người sử dụng lao động biết trước:

b) Ít nhất 30 ngày nếu là hợp đồng lao động xác định thời hạn; ít nhất 03 ngày làm việc nếu là hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn dưới 12 tháng đối với các trường hợp quy định tại điểm d và điểm đ khoản 1 Điều này;Điểm b, Khoản 2, Điều 37, BLLĐ 2012

 • Người sử dụng lao động có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng với người lao động ký HĐMV bị ốm đau, tai nạn đã điều trị quá 1/2 thời gian hợp đồng mà chưa bình phục (theo Điểm b, Khoản 1, Điều 38, BLLĐ 2012):

Điều 38. Quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động của người sử dụng lao động

1. Người sử dụng lao động có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trong những trường hợp sau đây:

b) …quá nửa thời hạn hợp đồng lao động đối với người làm theo hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn dưới 12 tháng mà khả năng lao động chưa hồi phục.

Khi sức khỏe của người lao động bình phục, thì người lao động được xem xét để tiếp tục giao kết hợp đồng lao động;Điểm b, Khoản 1, Điều 38, BLLĐ 2012

 • Khi đơn phương chấm dứt hợp đồng với lý do trên và đơn phương chấm dứt hợp đồng với người lao động ký HĐMV thì người sử dụng lao động phải báo trước 03 ngày làm việc (theo Điểm c, Khoản 2, Điều 38, BLLĐ 2012):

Điều 38. Quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động của người sử dụng lao động

2. Khi đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động người sử dụng lao động phải báo cho người lao động biết trước:

c) Ít nhất 03 ngày làm việc đối với trường hợp quy định tại điểm b khoản 1 Điều này và đối với hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn dưới 12 tháng.Điểm c, Khoản 2, Điều 38, BLLĐ 2012

Xem thêm: Các khoản phải đóng BHXH từ 01/01/2018.

Hợp đồng mùa vụ được ký mấy lần?

Hiện tại, Pháp luật lao động không quy định được ký tối đa bao nhiêu lần HĐMV mà chỉ quy định như sau tại Khoản 3, Điều 22, BLLĐ 2012:

Điều 22. Loại hợp đồng lao động

3. Không được giao kết hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn dưới 12 tháng để làm những công việc có tính chất thường xuyên từ 12 tháng trở lên, trừ trường hợp phải tạm thời thay thế người lao động đi làm nghĩa vụ quân sự, nghỉ theo chế độ thai sản, ốm đau, tai nạn lao động hoặc nghỉ việc có tính chất tạm thời khác.Khoản 3, Điều 22, BLLĐ 2012

Như vậy, HĐMV có thể ký bao nhiêu lần cũng được miễn đảm bảo các điều kiện sau:

 • Không được ký với công việc có tính chất thường xuyên từ 12 tháng trở lên.
 • Tổng thời gian ký HĐMV theo từng giai đoạn (mùa vụ) dưới 12 tháng (có thể ký các hợp đồng liên tiếp nhau nhưng tổng thời gian phải dưới 12 tháng) kể cả các trường hợp phải tạm thời thay thế người lao động đi làm nghĩa vụ quân sự, nghỉ theo chế độ thai sản, ốm đau, tai nạn lao động hoặc nghỉ việc có tính chất tạm thời khác.

Hợp đồng mùa vụ có phải đóng BHXH không?

Hợp đồng mùa vụ có phải đóng BHXH?

Hợp đồng mùa vụ có phải đóng BHXH?

Hợp đồng mùa vụ có phải đóng BHXH không?

Người lao động làm việc theo HĐMV có thời hạn từ đủ 01 tháng trở lên thì thuộc đối tượng tham gia BHXH (theo Điểm a và b, Khoản 1, Điều 2, Luật BHXH 2014):

Điều 2. Đối tượng áp dụng

1. Người lao động là công dân Việt Nam thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, bao gồm:

a) Người làm việc theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn, hợp đồng lao động xác định thời hạn, hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn từ đủ 03 tháng đến dưới 12 tháng, kể cả hợp đồng lao động được ký kết giữa người sử dụng lao động với người đại diện theo pháp luật của người dưới 15 tuổi theo quy định của pháp luật về lao động;

b) Người làm việc theo hợp đồng lao động có thời hạn từ đủ 01 tháng đến dưới 03 tháng;Điểm a và b, Khoản 1, Điều 2, Luật BHXH 2014

Hợp đồng mùa vụ có phải đóng Bảo hiểm y tế không?

Người lao động có HĐMV có thời hạn từ đủ 03 tháng trở lên là đối tượng phải tham gia bảo hiểm y tế (theo Khoản 6, Điều 1, Luật BHYT sửa đổi 2014):

6. Sửa đổi, bổ sung Điều 12 như sau:

“Điều 12. Đối tượng tham gia bảo hiểm y tế

Nhóm do người lao động và người sử dụng lao động đóng, bao gồm:

a) Người lao động làm việc theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn, hợp đồng lao động có thời hạn từ đủ 3 tháng trở lên; người lao động là người quản lý doanh nghiệp hưởng tiền lương; cán bộ, công chức, viên chức (sau đây gọi chung là người lao động);Khoản 6, Điều 1, Luật BHYT sửa đổi 2014

Hợp đồng mùa vụ có phải đóng Bảo hiểm thất nghiệp không?

Nếu người lao động ký HĐMV từ đủ 03 tháng đến dưới 12 tháng thì bắt buộc phải tham gia bảo hiểm thất nghiệp. Còn nếu người lao động ký HĐMV dưới 03 tháng thì không phải tham gia bảo hiểm thất nghiệp (theo Khoản c, Điều 43, Luật Việc làm 2013):

Điều 43. Đối tượng bắt buộc tham gia bảo hiểm thất nghiệp

1. Người lao động phải tham gia bảo hiểm thất nghiệp khi làm việc theo hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc như sau:

a) Hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc không xác định thời hạn;

b) Hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc xác định thời hạn;

c) Hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn từ đủ 03 tháng đến dưới 12 tháng.

Trong trường hợp người lao động giao kết và đang thực hiện nhiều hợp đồng lao động quy định tại khoản này thì người lao động và người sử dụng lao động của hợp đồng lao động giao kết đầu tiên có trách nhiệm tham gia bảo hiểm thất nghiệp.Khoản c, Điều 43, Luật Việc làm 2013

Trên là tất cả các vấn đề liên quan đến HĐMV và các vấn đề mà các bạn quan tâm. Nếu có bất kỳ câu hỏi nào liên quan hãy để lại bình luận chúng ta cùng tìm hiểu nhé. Và hãy like và share nếu bạn cảm thấy hữu ích để ủng hộ chúng tôi nhé 🙂

Average: 4.7 / 5. Total: 386

No Comments

Give a comment