Job evaluation là gì?

Job Evaluation là gì?

Job Evaluation thường gọi là Đánh giá giá trị công việc hay Xác định giá trị công việc.
Job Evaluation có nhiều phương pháp khác nhau, có thể kể đến các phương pháp của Mercer hay Korn Ferry (HAY Group).